21.07.2017 | 10:00

Ölgerðin af ábyrgð

Skýrsla Ölgerðarinnar um samfélagsábyrgð árið 2016 er komin út en þetta er í fjórða sinn sem Ölgerðin gefur út slíka skýrslu.

Í skýrslunni er farið yfir þau verkefni sem unnin hafa verið á árinu og stefna fyrir næsta ár sett. Verkefni er snerta samfélagsábyrgð eru fyrirtækinu mikilvæg. Alltaf er leitast við að lágmarka notkun auðlinda, hvort sem það er með vinnuferlum, orkunýtingu, vatnsnotkun, meðferð úrgangs, eða annarra auðlinda. Slíkt er til hagsbóta fyrir reksturinn, umhverfið og samfélagið.

Í skýrslunni er gert grein fyrir því hvernig samfélagsábyrgð fléttast inn í rekstur fyrirtækisins s.s. með samstarfi á vettvangi Sameinuðu þjóðanna í gegnum UN Global Compact.

Árið 2016 stóðum við okkur vel en 77% markmiða úr fyrri skýrslu voru kláruð á árinu. Starfsánægja mældist að meðaltali 89% árið 2016, 301 umbótaverkefni voru kláruð á árinu, matarsóun minnkaði því sem nam heilum fíl, eldsneytisnotkun fyrirtækisins dróst saman þrátt fyrir aukin umsvif og viðskipavinum í vefverslun fjölgaði um 41% milli ára.

Ölgerðin tekur þátt í því að ná sameiginlegum loftslagsmarkmiðum Íslands með ríkjum ESB og Noregi um 40% minnkun kolefnisspors á tímabilinu 1990-2030. Ölgerðin ætlar að leita allra leiða til að minnka mengun frá eigin starfsemi og leitast þannig við að vera til fyrirmyndar á sviði umhverfismála.

Til að fylgja eftir stuðningi við markmið Íslendinga í umhverfismálum undirritaði Ölgerðin yfirlýsingu um loftslagsmál þann 16. nóvember 2015 í Höfða. Ölgerðin ber virðingu fyrir umhverfi sínu og leitast við að lágmarka skaðsemi rekstrarins á náttúruna.

Markmið loftslagsverkefnisins eru eftirfarandi:

1.       Draga úr losun gróðurhúsalofttegunda sem hlutfall af framleiðslu

2.       Minnka myndun úrgangs sem hlutfall af framleiðslu

3.       Auka sjálfbærni í ferlum fyrirtækisins

4.       Mæla árangurinn og gefa reglulega út upplýsingar um stöðu ofangreinda þátta

Í skýrslunni eru markmið fyrir árið 2017 sett en má þar helst nefna að gera úttekt á fræðsluþörf fyrirtækisins, hafa árið slysalaust, gera innihaldslýsingar og næringargildi aðgengilegar í vefverslun Ölgerðarinnar og minnka pappamálum í innri starfsemi um 50%. Í framhaldið er sett upp aðgerðaráætlun og starfsmenn virkjaðir. Ölgerðin ætlar að leita allra leiða til að minnka mengun frá eigin starfsemi og leitast þannig við að vera til fyrirmyndar á sviði umhverfismála og samfélagsábyrgðar.

Til baka