Loftslagstengd áhætta og tækifæri

 

Ljóst er að loftslagsbreytingar hafa í för með sér áhættu og tækifæri fyrir rekstur Ölgerðarinnar. Aukin vitund og skilningur á loftslagstengdri áhættu og tækifærum innan fyrirtækisins skilar sér í betri áhættustjórnun og í upplýstara strategísku skipulagi. Í UFS leiðbeiningum Nasdaq er spurning sem snýr að því að fyrirtæki sem fjalla um loftslagstengda áhættu á stjórnarfundum (sem hluta af formlegri dagskrá) og á fundum framkvæmdastjórnar (sem hluta af formlegri dagskrá) geta svarað játandi. Vísað er í TCFD (e. task force on Climate-Related Financial Disclosures) til stuðnings.

 

Þann 27.9.2022 var settur saman hópur til að fjalla um loftslagstengda áhættu og tækifæri sem samanstóð af forstjóra, aðstoðarforstjóra, fjármála- og mannauðsstjóra og leiðtoga sjálfbærni og umbóta. Farið var yfir spurningalista út frá tcfd viðmiðum og helstu áhættur og tækifæri tekin saman. Áhætta er metin út frá fjórum þáttum: Hversu líklegt er að áhætta raungerist, hversu mikil áhrif áhættan hefur á fyrirtækið, hvert varnarleysi fyrirtækisins er gagnvart áhættunni og hver hraði áhrifa yrði á fyrirtækið.

 

Helstu áhættur

Áhættan var metin miðlungs í flestum liðum sem var fjallað um.

 

Áhætta Lýsing Fyrirbyggjandi aðgerðir Áhættumat
Stefnu- og lagabreytingar      
Ný frumvörp og reglugerðir Ný frumvörp og reglugerðir sem takmarka sölu vara, ekki nægur tími til að bregðast við eða einhverjar vörur ekki leyfðar Fylgjast vel með nýjum reglugerðum hjá Evrópusambandinu, áhættumeta hverja reglugerð, fræðsla til stjórnenda, tækifærisgreining Miðlungs
Losunargjald og mengunartollar Há losunargjöld sem varpast út í vöruverð, með minni losun erum við samkeppnishæfara að standast slíka hækkun Markviss vinna að draga úr losun á CO2 fyrirtækisins og fjárfesta í vottuðum einingum t.d. með skógrækt Miðlungs
Minna framboð á fjármagni Aðgangur að fjármagni mun verða auðveldari fyrir sjálfbær fyrirtæki Falla innan sjálfbærniramma bankastofnana og fjárfesta Miðlungs
Tækni      
Misheppnuð fjárfesting í nýrri tækni Fjárfest í nýrri tækni sem talin er umhverfisvæn, þróunin ekki orðin næginlega góð eða að umhverfisávinningur stenst ekki væntingar Áhættumeta fjárfestingar Miðlungs
Kostnaður við að skipta yfir í lægri losunartækni Kostnaður sem erfitt er að reikna í payback strax, t.d. Skipti yfir í rafmagnstrukka Markaðslegur ávinningur Miðlungs
Markaðurinn      
Hætta á minni eftirspurn eftir vörum, stigmitization of sector Viðskiptavinir og neytendur vilja versla við sjálfbær fyrirtæki og starfsfólk vill vinna hjá slíkum fyrirtækjum Markviss vinna í átt að sjálfbæru fyrirtæki – samtal við hagsmunaaðila, hingrásarhagkerfi, drykkjavöruumbúða, nýsköpun Miðlungs
Breyting á óskum neytenda og hegðun Hætta á minni eftirspurn eftir núverandi vöruframboði vegna breytinga á óskum neytenda og þörfum neytenda. T.d. Óskum um annað en einnota umbúðir Birta kolefnisspor á umbúðum vöru, neytendur geta tekið ákvörðun þannig út frá kolefnisspori. Kolefnisspor vöru, tryggja lægsta sporið og bindingu á móti. Reikna, lækka, binda. Miðlungs
Hækkun á markaðsverði rPET Mikil umfram eftirspurn á verði rPET og ekki nægjanlegt framboð Hafa áhrif á flæðið af notuðum plastflöskum til endurvinnslu erlendis Miðlungs
Orðspor      
Orðsporsáhætta - birgjar og samstarfsaðilar Orðsporsáhætta, vinna með birgjum eða samstarfsaðilum sem eru vafasöm og gæti komin upp ímyndarhnekkur Setja upp birgjastefnu og endurnýja birgjamat, setja upp verklag varðandi vinnu með áhrifavöldum Miðlungs
Orðsporsáhætta viðskiptavinir og neytendur vilja versla við sjálfbær fyrirtæki og starfsfólk vill vinna hjá slíkum fyrirtækjum Markviss sjáfbærnivinna og samskipti við hagsmunaaðila Miðlungs
Náttúruvá      
Hráefnisskortur vegna öfga í veðurfari Fáum ekki aðföng eða vörur, hækkun á verði vara Staðkvæmdarbirgjar Miðlungs
Hætta á auknum framleiðslukostnaði Vegna breytts verðs á aðföngum (t.d. orku, vatni) Greina að eiga t.d. Kolsýru, reyna að nýta betur aðföng Miðlungs

 

VR Fyrirmyndarfyrirtæki Jafnlaunavottun BSI Vottanir LEED Vottanir