Loftslagstengd áhætta og tækifæri

Ljóst er að loftslagsbreytingar hafa í för með sér áhættu og tækifæri fyrir rekstur Ölgerðarinnar. Aukin vitund og skilningur á loftslagstengdri áhættu og tækifærum innan fyrirtækisins skilar sér í betri áhættustjórnun og í upplýstara strategísku skipulagi. Í UFS leiðbeiningum Nasdaq er spurning sem snýr að því að fyrirtæki sem fjalla um loftslagstengda áhættu á stjórnarfundum (sem hluta af formlegri dagskrá) og á fundum framkvæmdastjórnar (sem hluta af formlegri dagskrá) geta svarað játandi. Vísað er í tcfd (task force on Climate-Related Financial Disclosures) til stuðnings. Eftir á að fara í mikilvægisgreiningu út frá þeim ESRS stöðlum sem tak gildi fyrir árið 2024. Í þessari greiningu er stuðst við þá flokka sem ESRS hefur gefið út og áhættur og tækifæri greind út frá fleiri flokkum en tcfd hefur sett.

 

Þann 12.9.2023 var settur saman hópur til að fjalla um loftslagstengda áhættu og tækifæri sem samanstóð af forstjóra, fjármála- og mannauðsstjóra, framkvæmdastjóra framleiðslu, framkvæmdastjóra vörustjórnunar og leiðtoga sjálfbærni og umbóta. Farið var yfir spurningalista út frá tcfd viðmiðum og helstu áhættur og tækifæri tekin saman. Áhætta er metin út frá fjórum þáttum: Hversu líklegt er að áhætta raungerist, hversu mikil áhrif áhættan hefur á fyrirtækið, hvert varnarleysi fyrirtækisins er gagnvart áhættunni og hver hraði áhrifa yrði á fyrirtækið.

 

 

 

Helstu áhættur

Áhættan var metin miðlungs í flestum liðum sem var fjallað um.

 

Stefnu- og lagabreytingar

 

 

 

Ný frumvörp og reglugerðir

Ný frumvörp og reglugerðir sem takmarka sölu vara, ekki nægur tími til að bregðast við eða einhverjar vörur ekki leyfðar

Fylgjast vel með nýjum reglugerðum hjá Evrópusambandinu, áhættumeta hverja reglugerð, fræðsla til stjórnenda, tækifærisgreining

Þarf að skoða

Losunargjald og mengunartollar

Há losunargjöld sem varpast út í vöruverð, með minni losun erum við samkeppnishæfara að standast slíka hækkun

Markviss vinna að draga úr losun á CO2 fyrirtækisins og fjárfesta í vottuðum einingum t.d. með skógrækt

Þarf að skoða

Minna framboð á fjármagni

Aðgangur að fjármagni mun verða auðveldari fyrir sjálfbær fyrirtæki

Falla innan sjálfbærniramma bankastofnana og fjárfesta

Ásættanlegt

Aukin gjöld við flutning eða annars staðar í aðfangakeðjunni

Auking gjöld verða lögð á samstarfsaðila og birgja sem hækkar verð vara

Fylgjast vel með þróun

Þarf að skoða

Upprunavottorð

Upprunavottorð letur til orkuskipta

Samtöl við stjórnvöld

Þarf að skoða

Orkusjóður

Hægt að sækja styrki til orkuskipta

Tækifæri til að hraða orkuskiptum

Þarf að skoða

 

 

Tækni

Lýsing

Fyrirbyggjandi aðgerðir

Áhættumat

Misheppnuð fjárfesting í nýrri tækni

Fjárfest í nýrri tækni sem talin er umhverfisvæn, þróunin ekki orðin næginlega góð eða að umhverfisávinningur stenst ekki væntingar

Áhættumeta fjárfestingar

Ásættanleg

 

 

Markaðurinn

Lýsing

Fyrirbyggjandi aðgerðir

Áhættumat

Hætta á minni eftirspurn eftir vörum, stigmitization of sector

Viðskiptavinir og neytendur vilja versla við sjálfbær fyrirtæki og starfsfólk vill vinna hjá slíkum fyrirtækjum

Markviss vinna í átt að sjálfbæru fyrirtæki – samtal við hagsmunaaðila, hingrásarhagkerfi, drykkjavöruumbúða, nýsköpun

Ásættanleg

Breyting á óskum neytenda og hegðun

Hætta á minni eftirspurn eftir núverandi vöruframboði vegna breytinga á óskum neytenda og þörfum neytenda. T.d. Óskum um annað en einnota umbúðir

Birta kolefnisspor á umbúðum vöru, neytendur geta tekið ákvörðun þannig út frá kolefnisspori. Kolefnisspor vöru, tryggja lægsta sporið og bindingu á móti. Reikna, lækka, binda.

Þarf að skoða

Gæði endurunnina umbúða

Áhætta að það hafi ekki sömu eiginleika og aðrar umbúðir þar sem tæknin er komin skammt

Fylgjast með rannsóknum og gera tilraunir með umbúðir, fygljast með þróun

Þarf að skoða

 

 

Orðspor

Lýsing

Fyrirbyggjandi aðgerðir

Áhættumat

Orðsporsáhætta - birgjar og samstarfsaðilar

Orðsporsáhætta, vinna með birgjum eða samstarfsaðilum sem eru vafasöm og gæti komin upp ímyndarhnekkur

Setja upp birgjastefnu og endurnýja birgjamat, setja upp verklag varðandi vinnu með áhrifavöldum

Miðlungs

Orðsporsáhætta

viðskiptavinir og neytendur vilja versla við sjálfbær fyrirtæki og starfsfólk vill vinna hjá slíkum fyrirtækjum

Markviss sjáfbærnivinna og samskipti við hagsmunaaðila

Miðlungs

 

 

Náttúruvá

Lýsing

Fyrirbyggjandi aðgerðir

Áhættumat

Hráefnisskortur vegna öfga í veðurfari

Fáum ekki aðföng eða vörur, hækkun á verði vara

Staðkvæmdarbirgjar

Þarf að skoða

Hætta á auknum framleiðslukostnaði

Vegna breytts verðs á aðföngum (t.d. orku, vatni)

Greina að eiga t.d. Kolsýru, reyna að nýta betur aðföng

Þarf að skoða

Skortur á rafmagni

Ekki verður nægt rafmagn til að anna eftirspurn

Skoða framleiðslu á eigin rafmagni t.d. sólarorka

Þarf að skoða

 

 

Hringrásarhagkerfi

Lýsing

Fyrirbyggjandi aðgerðir

Áhættumat

Hringrás umbúða í sölu

Vara ekki hugsuð út frá hringrásarhagkerfinu

Öflugt endurvinnslukerfi á Íslandi, kaupa endurunnið hráefni í umbúðir, LCA greiningar á umbúðum, tryggja endurvinnslu þeirra vara sem eru seldar

Miðlungs

 

 

Líffræðilegur fjölbreytileiki og vistkerfi

Lýsing

Fyrirbyggjandi aðgerðir

Áhættumat

Aðferðir við ræktun á stærstu hráefnum fyrir framleiðslu og bruggun styðja ekki við líffræðilegan fjölbreytileika

Aðferðir sem notaðar við ræktun á stærstu hráefnum Ölgerðarinnar (t.d. sykur, bygg og humlar) eru að skaða líffræðilegan fjölbreytileika á svæðum sem getur ýtt undir loftslagsbreytingar

Skoða kaup á lífrænum vörum, samtal við birgja um aðferðir og eftirfylgni eftir vistkerfum

Miðlungs

Vatnsból Iceland Spring

Ekki er fylgst með áhrif á notkun vatnsbóls Iceland Spring og hvort hún hafi einhver áhrif á líffræðilegan fjölbreytileika?

Skoða hvort hægt sé að fylgjast með þróun á svæðinu t.d. með tæknilausnum

 

 

Vatns og hafauðlindir ESRS E3

Lýsing

Fyrirbyggjandi aðgerðir

Áhættumat

Vatn verður ekki jafn sjálfsagt og nú er

Minnka vatnsnotkun

Mæla vatnsnotkun,

Miðlungs

 

 

Starfsfólk í virðiskeðjunni ESRS S2

Lýsing

Fyrirbyggjandi aðgerðir

Áhættumat

Mannréttindabrot í virðiskeðjunni

Birgi verður vís að mannréttindabroti

Birgjamat, áhættumat á birgjum og eftirfylgni

Miðlungs

 

 

Mengun – ESRS E2

Lýsing

Fyrirbyggjandi aðgerðir

Áhættumat

Mengun frá starfseminni og virðiskeðjunni

Engin viðbrögð við mengun

Fyrirtækið hefur sett sér SBTi markmið til 2030 og 2040

Miðlungs

 

 

VR Fyrirmyndarfyrirtæki Jafnlaunavottun BSI Vottanir LEED Vottanir