Skipurit og skipulag

Stjórn og stjórnarhættir

 

Stjórn fyrirtækisins skipa 5 aðalmenn, kosnir til eins árs í senn á aðalfundi. Stjórn kýs sér formann og varaformann úr hópi stjórnarmanna. Stjórnarformaður Ölgerðarinnar heitir Bogi Þór Siguroddsson. Forstjóri er Andri Þór Guðmundsson.

 

Stjórn Ölgerðarinnar Egils Skallagrímssonar hf. starfar eftir ákveðnum og skýrum starfsreglum. Fyrirtækið er hlutafélag og fylgir þeim lögum og reglum sem um slík félög gilda. 

 

Undirnefndir stjórnar eru starfskjaranefnd og endurskoðunarnefnd. Framkvæmdastjórn Ölgerðarinnar er skipuð framkvæmdastjórum félagsins ásamt forstjóra.

Skipurit Ölgerðarinnar

 

Dótturfélög

 

Danól


Ölgerðin á 100% hlut í Danól. Danól er sjáfstætt sölu- og markaðsfyrirtæki sem selur matvæli og sérvöru af ýmsum toga. Áhersla er lögð á að vörur fyrirtækisins séu fyrsta flokks og að viðskiptavinir þess geti gengið að hágæða þjónustu vísri. Aðeins vörur sem Danól telur eiga þess kost að vera með þeim fremstu í sínum flokki eru settar á markað.

 

Iceland Spring


Ölgerðin á 51% hlut í Iceland Spring, en aðrir hluthafar eru erlendir aðilar. Ölgerðin sér um að átöppun fyrir félagið sem aftur sér um alþjóðlega sölu- og markaðssetningu. Iceland Spring á dótturfyrirtækið Pure distribution sem sér um sölu í Bandaríkjunum.

 

 

 
 
VR Fyrirmyndarfyrirtæki Jafnlaunavottun BSI Vottanir LEED Vottanir